• Müsəlman
  • Jurnalistlərin
  • Səsi

Dünya üzrə borclar artır

Beynəlxalq Maliyyə İnstitutunun (BMİ) məlumatına görə, 2019-cu ilin birinci yarısında dünya üzrə borcların ümumi məbləği rekord səviyyəyə çataraq 250 trilyon dollara bərabər olmuşdur. Bu yeni rekord dünya üzrə ÜDM-in 240 faizinə bərabərdir. Dünya üzrə borcun artmasının 60 faizi Çinin və ABŞ-ın “təqsiri” üzündən yaranmışdır. P.Faro BMİ-nin bir xəbərdarlığını da xatırlatdı ki, dünya üzrə borclar dünya iqtisadiyyatından daha sürətlə artır. Aşağı faiz dərəcələri borcları daha şirnikləndirici edir. İnkişaf etmiş ölkələrin hökumətləri bu artıma görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar, “üçüncü dünya” ölkələrində borcun artması isə özəl müəssisələrin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hindistan, Meksika və Çili kimi ölkələrin daha çox zəifləməsini qeyd edən ekspertin sözlərinə görə, bu ölkələrin valyuta borcları daha çoxdur.