• Müsəlman
  • Jurnalistlərin
  • Səsi

Prezident İlham Əliyev: Biz birlikdə güclüyük!

“Alov qüllələri”ndə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Biz birlikdə güclüyük!” fikri, “Azərbaycan həkimlərinə eşq olsun!” və “Evdə qal Azərbaycan!” şüarları əks olunmuşdur.