• Müsəlman
  • Jurnalistlərin
  • Səsi

Özbəkistan - Müxtəlif mədəniyyətləri özündə birləşdirən məkan.

Özbəkistan UNESCO-nun mədəni özünüifadənin müxtəlif formalarının mühafizəsi və təşviqi Konvensiyasının üzvü seçilmişdir.

 Konvensiya 2005-ci il oktyabrın 20-də Parisdə imzalanıb və 2007-ci il martın 18-də qüvvəyə minmişdir.

Konvensiyanın əsas vəzifəsi müxtəlif özünüifadə formalarını müdafiə və təşviq etmək, azad ünsiyyəti və beynəlxalq əməkdaşlığı möhkəmləndirərək müxtəlif mədəniyyətləri inkişaf etdirmək üçün şərait yaratmaqdır.